Styreledelse for Normac Investment Group

Fra februar 2016 til mars 2017 utførte Multicapital Consulting AS konsulentoppdrag som også inkluderer styreledelse for Normac Investment Group AS. Selskapet forvalter en teknisk-industriell utviklings-sone (TIDZ Tetovo) på ca. 1 million kvm i regions-hovedstaden Tetovo i FYR Makedonia. Forvaltningen av sonen skjer i et offentlig/privat samarbeid (PPP) med den Makedonske staten, der Innovasjon Norge har vært en sentral initiativtaker. Sonen utvikles over flere år og vil ferdig utbygd skape flere tusen nye arbeidsplasser.

Lear Corporation TIDZ Tetovo
Lear Corporation sitt produksjonsbygg – klikk for video

For det amerikanske selskapet Lear Corporation, et «Fortune 500» selskap notert på NYSE, har vi ferdigstilt og overlevert et såkalt «built to fit» administrasjons- og produksjonslokale på 11.800 kvm. Den offisielle åpning av bygget fant sted 3. november 2016 og ble blant annet omtalt her.

Den svært vellykkede gjennomføringen av dette prosjektet representerer en viktig milepæl for selskapet, som grunnlag for sonens videre utvikling.

Vårt konsulentoppdrag omfattet, i tillegg til styreledelse, koordinering av selskapets drift, oppfølging av selskapets investeringer samt løpende oppfølging av selskapet likviditets- og kapitalsituasjon.

For skandinaviske bedrifter som vurderer å etablere produksjon i denne regionen kan vi tilrettelegge besøk til sonen og dialog med makedonske myndigheter om aktuelle incentivordninger. Se også nøkkelfakta på investinmacedonia.com.