Styreoppdrag for Ypsilon Contractors

Ypsilon Contractors AS er et spesialisert entreprenørselskap innen betong-rehabilitering. Selskapet feiret 10-års jubileum i 2013 og har i alle år vært en profesjonell og konkurransedyktig tilbyder overfor offentlige og private eiere av ulike betongkonstruksjoner.

Via anvendt betongteknologi besørges utbedringer og beskyttelse som, utført på riktig tidspunkt, kan bety store økonomiske besparelser for eierne. Selskapet er i en sektor med sterk vekst grunnet økt offentlig innsats til rehabilitering og oppgradering av veinett, bruer og annen infrastruktur.

Selskapet utfører oppdrag over hele landet.

Halvor Olsen har siden desember 2011 og frem til september 2016 vært styremedlem i selskapet. Styrearbeidet har blant annet bestått i å analysere konkurransen i markedet og mulige strukturelle muligheter for selskapet, som grunnlag for konsolidering og videre vekst.

I tillegg har Multicapital Consulting AS levert et nytt og moderne CMS-system til virksomheten.