Konsulenter

Vi ønsker å bygge et godt team og ønsker flere ressurser å trekke på. Vi krever minst 10 års relevant erfaring fra forskjellige bransjer, men primært innenfor finans, handel, industri og eiendom. Vedkommende personer har høyere økonomisk utdanning, gjerne i kombinasjon med en teknisk utdanning. Karrierebakgrunn kan være fra økonomisk /finansiell styring, helst på ledernivå og vi ønsker at vedkommende har erfaring fra forretningsutvikling.

Ønsker du å arbeide med varierte og spennende konsulentoppdrag og samtidig være tilknyttet et fagmiljø ? Da ber vi deg kontakte oss for en avtale. Bruk gjerne kontaktskjemaet for å legge ved din CV. Følgende typer oppdrag utføres via Multicapital Consulting AS;

Management for Hire
Ved behov for  lederkapasitet leier vi konsulenter ut på Management for Hire oppdrag. Dette kan være aktuelt ved lederoverganger og akutte og midlertidige behov for prosjektlederkapasitet. Oppdragene kan vare fra et par uker opptil flere måneder. Vi håndterer det praktiske med aktuell kandidat og formaliteter ved avtaleinngåelse.

Konsulentoppdrag
Vi kan også utføre tjenester gjennom utleie av konsulent over en nærmere avtalt tidsperiode. Da fakturerer vi normalt en timepris eller en fast avtalt ukes- eller månedspris. Vi håndterer det praktiske med aktuell kandidat og formaliteter ved avtaleinngåelse.

Styreoppdrag
Vi utfører styreoppdrag i små og mellomstore selskaper. Her kan vår generelle breddekunnskap være nyttig. Ved særskilt arbeidskrevende behov vil det avtales en timesats for arbeid utover det som naturlig følger av styrerollen. Vi kan også påta oss rolle som arbeidende styreformann i en overgangsperiode. Slike oppdrag vil kreve beslutning i selskapets generalforsamling.