Styreledelse for Normac Investment Group

Fra februar 2016 til mars 2017 utførte Multicapital Consulting AS konsulentoppdrag som også inkluderer styreledelse for Normac Investment Group AS. Selskapet forvalter en teknisk-industriell utviklings-sone (TIDZ Tetovo) på ca. 1 million kvm i regions-hovedstaden Tetovo i FYR Makedonia. Forvaltningen av sonen skjer i et offentlig/privat samarbeid (PPP) med den Makedonske staten, der Innovasjon Norge har vært en sentral initiativtaker. … Les mer

Turn-around for Bo Klokt konsernet

Fra august 2014 ble Multicapital Consulting AS engasjert av Bo Klokt konsernet, med totalansvar for økonomisk og finansiell styring, i tillegg til aktivt styrearbeid. Ved oppstart av oppdraget stod konsernet overfor en betydelig finansiell utfordring, primært knyttet til det heleide entreprenørselskapet Bo Klokt AS. Det har vært både krevende og givende å bidra til å løse … Les mer

Styreoppdrag for Ypsilon Contractors

Ypsilon Contractors AS er et spesialisert entreprenørselskap innen betong-rehabilitering. Selskapet feiret 10-års jubileum i 2013 og har i alle år vært en profesjonell og konkurransedyktig tilbyder overfor offentlige og private eiere av ulike betongkonstruksjoner. Via anvendt betongteknologi besørges utbedringer og beskyttelse som, utført på riktig tidspunkt, kan bety store økonomiske besparelser for eierne. Selskapet er … Les mer