Turn-around for Bo Klokt konsernet

Fra august 2014 ble Multicapital Consulting AS engasjert av Bo Klokt konsernet, med totalansvar for økonomisk og finansiell styring, i tillegg til aktivt styrearbeid. Ved oppstart av oppdraget stod konsernet overfor en betydelig finansiell utfordring, primært knyttet til det heleide entreprenørselskapet Bo Klokt AS. Det har vært både krevende og givende å bidra til å løse … Les mer